Skip to content
Tillgänglighet (WCAG)
Med människan i fokus

Tillgänglighet (WCAG)

Tillgänglighet kommer vi alla behöva någon gång i livet och i vissa verksamheter är det extra viktigt med tillgänglig utformning, vi hjälper dig skapa tillgängliga lösningar och design enligt lagstadgad standard.

För alla

Vi tänker tillgängligt

Tillgänglighet (WCAG)

Certifierad WCAG

Vi innehar certifiering inom WCAG 2.1 standard och uppfyller de lagstadgade kraven på tillgänglighet.

Tillgänglighet (WCAG)

Synnedsättning / Färgblind

Design och utveckling som möter krav på synnedsättning enligt WCAG och lagdirektiv.

Tillgänglighet (WCAG)

Uppläsning

Lösningar som möter krav på uppläsning samt beskrivning av metadata på bilder och foton.

Tillgänglighet och AI

Lansering av WCAGAI.se

Det är med glädje ImagineX tillsammans med nobox och ChatGPTutbildning.se lanserar WCAGAI.se där du får hjälp med dina frågor kring digital tillgänglighet, WCAG.

Tillgänglighet (WCAG)

Färger och kontrast

Godkända färger och kontrast som används på webb, i grafisk profil, dokument och annat material.

Tillgänglighet (WCAG)

Text och tillgänglighet

Tillgänglig strukturerad och skriven text samt typsnitt för bästa möjliga läsbarhet och tillgänglighet.

Tillgänglighet (WCAG)

Tillgänglig utveckling

Hemsidor som bör vara utvecklade enligt tillgänglighetsstandarder och lösningar.

Tillgänglighe, en rättighet

Tillgänglig webb, krav i offentlig sektor

Vi har djup erfarenhet av tillgänglighet i offentlig sektor då vi jobbat med många kommuner och offentliga organisationer där det är lagkrav på tillgänglighet. Du kan känna dig trygg i att vi är certifierade inom tillgänglighetsdirektiven.

Tillgänglighet kommer vi alla behöva någon gång i livet, bra design ska vara lätt att förstå och intuitiv att använda.
/ Marko Tosic, ImagineX AB
Inspireras

Portfolio – Webb & UX/UI

Tillgänglighet (WCAG)
Nå nya höjder

Är du redo att lyfta din verksamhet?


Nå mig alla dagar på
070-44 66 827 eller marko@imaginex.se

Nå mig alla dagar på
070-44 66 827 eller marko@imaginex.se