Skip to content
Tillgänglighet (WCAG)
Med människan i fokus

Tillgänglighet (WCAG)

Tillgänglighet kommer vi alla behöva någon gång i livet och i vissa verksamheter är det extra viktigt med tillgänglig utformning, jag hjälper dig skapa tillgängliga lösningar och design enligt lagstadgad standard.

Anpassat efter dina behov

Få hjälp med följande inom tillgänglighet

Tillgänglighet (WCAG)

Certifierad WCAG

Jag innehar certifiering inom WCAG 2.1 standard och uppfyller de lagstadgade kraven på tillgänglighet.

Tillgänglighet (WCAG)

Synnedsättning / Färgblind

Design och utveckling som möter krav på synnedsättning enligt WCAG och lagdirektiv.

Tillgänglighet (WCAG)

Uppläsning

Lösningar som möter krav på uppläsning samt beskrivning av metadata på bilder och foton.

Tillgänglighet (WCAG)

Färger och kontrast

Godkända färger och kontrast som används på webb, i grafisk profil, dokument och annat material.

Tillgänglighet (WCAG)

Text och tillgänglighet

Tillgänglig strukturerad och skriven text samt typsnitt för bästa möjliga läsbarhet och tillgänglighet.

Tillgänglighet (WCAG)

Tillgänglig utveckling

Hemsidor som bör vara utvecklade enligt tillgänglighetsstandarder och lösningar.

Det lilla extra

Certifikat tillgänglighet

Tillgänglighet (WCAG 2.1) för UX & Designers

Tillgänglighet (WCAG 2.1) för UX & Designers

Certifikat – Tillgänglighet för UX & Designers

Utveckling & tillgänglighet (WCAG 2.1)

Utveckling & tillgänglighet (WCAG 2.1)

Certifikat – Hur man bygger tillgängliga gränssnitt i HTML och CSS

Webbtillgänglighetsdirektivet

Webbtillgänglighetsdirektivet

Certifikat – Tillgänglighet enligt i den europeiska standarden EN301549

Tillgänglighe, en rättighet

Tillgänglig webb, krav i offentlig sektor

Jag har djup erfarenhet av tillgänglighet i offentlig sektor då jag jobbat med många kommuner och offentliga organisationer där det är lagkrav på tillgänglighet i de flesta kanaler, inte minst webb, där standarden WCAG 2.1 ska efterföljas.

Tillgänglighet (WCAG)
Tillgänglighet (WCAG)
Nå nya höjder

Är du redo att lyfta din verksamhet?


Nå mig alla dagar på
070-44 66 827 eller marko@imaginex.se

Nå mig alla dagar på
070-44 66 827 eller marko@imaginex.se