Skip to content
Projekt

Region Stockholm

Design \ UX/UI \ WCAG \ Grafisk form

I detta projekt har jag som underkonsult till Soleil AB haft ansvar för design, UX/UI, illustration och tillgänglighet WCAG AA i framtagandet av kundens nya webbplats.

Webbplatsen som heter “Kunskapsstöd för vårdgivare” är Region Stockholms webbplats för kunskapsstöd till regionens specialiserade hälso- och sjukvård. Innehållet på webbsidan produceras i nära samarbete med regionalt och nationellt sakkunniga.

Det som var extra speciellt med detta uppdrag var att jag fick även uppdrag att illustrera en mängd illustrationer till webbplatsen som används främst för att representera olika medicinska områden.

Länk till kundens hemsida: www.kunskapsstodforvardgivare.se

Kontakta mig

Har du några funderingar?

Har du funderingar?


Nå mig alla dagar på
070-44 66 827 eller marko@imaginex.se

Nå mig alla dagar på
070-44 66 827 eller marko@imaginex.se